Početna

O nama

Takmičenja

Učenici

Nastavnici

Sekcije

Galerija


  Kontaktirajte nas:

  Telefon: +387 (0)38 230 164

  Faks: +387 (0)38 230 164

  E-mail: mak000@bih.net.ba


   Adresa škole:

   Murisa Dučića br.2

  73205 Vitkovići, Goražde


Stranicu uređuje informatička sekcija


Škola nosi naziv po književniku Mehmedaliji Mak Dizdaru.Sjedište je u Vitkovićima. Osnovna škola "Mehmedalija Mak Dizdar"Vitkovići obuhvata i obrazuje školske obaveznike od 6-l5. godina iz Mjesnih zajednica Vitkovići,Mravinjac,Bogušići,Berič,Bivolice,Sadba,Posestra, Vranići, Osanica, kao i MZ Oglečeva iz Općine Novo Goražde.

Škola ima status Javne ustanove a njen osnivać je Vlada BPK-a Goražde, rješenje br . U / I – 980 /77

Adresa:

Murisa Dučića 2 Vitkovići

Rješenje o osnivanju:

UF: II – 129/97

Direktor:

Šivšić Dževad

Telefon:

038/230-164

Pomoćnik:

 

Telefon:

 

Sekretar:

Karahodža Sedina

Telefon:

038/230-164

Pedagog:

Elma Hamzić

Telefon:

038/230-164

Fax:

038/230-164

E-mail:

mak000@bih.net.ba

Broj područnih škola :

3

Školsko područje ima karakter topografski rasutog terena sa nekoliko manjih centara orjentisanih prema gradu Goraždu.Udaljenost pojedinih naseljenih mjesta je prilično velika ali je taj problem ublažen postojanjem područnih škola u: Sadbi,Bogušićima i Beriču  što uz centralnu školu u Vitkovićima kazuje da se nastava odvija u četiri školska objekata.Tri škole za učenike do  devetog razreda ( Vitkovići, Sadba i Berič) i  jedna škole za učenike do petog  razreda ( Bogušići).

Opće uvjerenje i procjena stručnih organa upravljanja da su školovanjem obuhvaćena sva za školu  dorasla djeca sa  našeg školskog područja i da nema problema sa upisom učenika u školu, te njihovim redovnim pohađanjem nastave.